IKC De Duinroos

Prinses Irenelaan 49 2224 XA Katwijk

  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC De Duinroos.


Stap voor stap begeleiden we kinderen op weg naar hun toekomst!

Ons IKC is een plek waar kinderen leren en zich kunnen ontwikkelen.

Wij zijn het maatschappelijke hart in de wijk, dat een aanbod van onderwijs en opvang verzorgt voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. De accenten van De Duinroos zijn:

- IKC De Duinroos staat voor samen. Op ons IKC worden opvang, onderwijs, ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning praktisch op elkaar afgestemd. Deze samenwerking zien we als een verrijking op De Duinroos. Medewerkers, ouders en kinderen ervaren samenhang en structuur in een vertrouwde omgeving

- IKC De Duinroos is taalrijk. Naast de Nederlandse taal wordt Engels aangeboden in alle groepen van IKC De Duinroos. Er is aandacht voor anderstaligen en hun onderwijsbehoeften. We bevorderen de taal- en leesontwikkeling en stimuleren woordenschatuitbreiding.

- IKC De Duinroos staat voor een rijk aanbod aan sport en cultuur. Sport- en cultuuractiviteiten van ons kindcentrum vinden zowel binnen als buiten de school plaats, waarbij we aansluiten op het ontwikkelingsniveau van kinderen en gebruik maken van professionals uit de omgeving.

- IKC De Duinroos is kansrijk. Kinderen van IKC De Duinroos leren hun eigen mogelijkheden en talenten kennen en deze toe te passen in de praktijk. Dit doen zij onder andere door metacognitieve vaardigheden te leren en 21th century skills te ontwikkelen zowel in het brede basisaanbod als bij het ontdekkend leren. Er is aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling in de groep en de plek die je als burger inneemt in de maatschappij van de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Taalrijk
  • Sport en Cultuur
  • Kansrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Duinroos is een grote school met gemiddeld 28 leerlingen per groep. De school heeft ongeveer 430 leerlingen, verdeeld over 18 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
420
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven