Christelijke Opleidingsschool

Parklaan 118 2225 SW Katwijk

  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Lezen met een zaklamp, in het donker, superleuk!!
  • Rekenles in de praktijk.

In het kort

Toelichting van de school

Al zestig jaar is de Christelijke Opleidingsschool te vinden op dezelfde plek in Katwijk. Oorspronkelijk leidde de school zes- tot twaalfjarigen op voor de HBS of de MULO, vandaar de naam ‘opleidingsschool’.

De school is een moderne, open christelijke school, die op basis van wederzijds respect ook openstaat voor leerlingen met een andere religieuze achtergrond. Rond de school ligt een mooi, ruim en afsluitbaar plein. Vijf groepen zijn gehuisvest op het Abeelplein ongeveer 50 meter bij het hoofdgebouw vandaan. Het streven is in de nabije toekomst alle groepen van de COS onder één dak te hebben.

- er zijn twee plusgroepen (groep 1-4 en groep 5-8)

- we zijn een KiVa school

- we hebben een continurooster

- we ontwikkelen ons actief

Wilt u meer weten, bel of mail ons dan voor een afspraak voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school.

Met vriendelijke groet,

Cora Stuurman

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht
  • groei
  • kindgericht
  • verantwoordelijk
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
364
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven