Christelijke Opleidingsschool

Parklaan 118 2225 SW Katwijk

  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Lezen met een zaklamp, in het donker, superleuk!!
  • Rekenles in de praktijk.

In het kort

Toelichting van de school

Al zestig jaar is de Christelijke Opleidingsschool te vinden op dezelfde plek in Katwijk. Oorspronkelijk leidde de school zes- tot twaalfjarigen op voor de HBS of de MULO, vandaar de naam ‘opleidingsschool’.

De school heeft zich ontwikkeld tot een moderne, open christelijke school, die op basis van wederzijds respect ook openstaat voor leerlingen met een andere religieuze achtergrond. Rond de school ligt een mooi, ruim en afsluitbaar plein. Vijf groepen zijn gehuisvest in een dependance ongeveer 50 meter bij het hoofdgebouw vandaan. Het streven is in de nabije toekomst alle groepen van de COS onder één dak te hebben.

- We geven goed, degelijk onderwijs, waar geleerd wordt op drie  niveaus (basis, plus en intensief). De plusgroep biedt kinderen die meer kunnen een kans zich verder te ontwikkelen.

- We organiseren ook activiteiten via Kunstmenu, waaronder uitstapjes naar musea in Leiden.

- Leerlingen leren op onze school samenwerken. Ze stimuleren elkaar, niet alleen op cognitief (leer)gebied, maar ook qua gedrag.

- De Christelijke Opleidingsschool werkt met KiVa  voor sociaal-emotionele vorming.
We geven de leerlingen het gevoelen de ervaring dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. ‘Je hoort er altijd bij!’

 Met elkaar geven we de COS de kenmerkende warme uitstraling.

Wilt u meer weten, bel of mail ons dan voor een afspraak voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school.

Met vriendelijke groet,

Cora Stuurman

directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Christelijke Opleidingsschool is al jaren stabiel. De goede naam die de school in Katwijk heeft, speelt hierbij zeker een rol. Elk jaar is er een groeigroep voor kleuters die na 1 januari vier jaar worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven