Christelijke Opleidingsschool

Parklaan 118 2225 SW Katwijk

Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Christelijke Opleidingsschool.

Al zestig jaar is de Christelijke Opleidingsschool te vinden op dezelfde plek in Katwijk aan de Parklaan, op 200 meter afstand van de duinen. Oorspronkelijk leidde de school zes- tot twaalfjarigen op voor de HBS of de MULO, vandaar de naam ‘opleidingsschool’.

De school heeft zich ontwikkeld tot een moderne, open christelijke school, die op basis van wederzijds respect ook openstaat voor leerlingen met een andere religieuze achtergrond. In ons opvallende monumentale gebouw genieten we van een prachtige aula en een nieuw speellokaal. Rond de school ligt een mooi, ruim en afsluitbaar plein. Vier groepen zijn gehuisvest in een dependance ongeveer 50 meter bij het hoofdgebouw vandaan. Het streven is in de nabije toekomst alle groepen van de COS onder één dak te hebben.

Ook al hebben we dus een respectabele traditie, we gaan ook mee met onze tijd. We integreren de verworvenheden van vroeger in de nieuwe ontwikkelingen. 

- We geven goed, degelijk onderwijs, waar ouderwets geleerd wordt, maar wel op drie eigentijdse niveaus (basis, plus en intensief). De school heeft veel knowhow opgebouwd in het begeleiden van leerlingen die naar boven of naar beneden uitvallen. De plusgroep is de parel van de school. Maar ook de leerling die meer zorg nodig heeft, is bij ons goed af. 

- Het optimale onderwijs dat we nastreven houdt in dat we ook activiteiten organiseren via Kunstmenu, waaronder uitstapjes naar musea in Leiden. - Leerlingen leren op onze school samenwerken. Ze stimuleren elkaar, niet alleen op cognitief (leer)gebied, maar ook qua gedrag.

- De Christelijke Opleidingsschool is gecertificeerd voor de Kanjertraining, een training voor sociaal-emotionele vorming.

Op onze school is sprake van een liefdevolle sfeer. We geven de leerlingen het gevoelen de ervaring dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. ‘Je hoort er altijd bij!’

We vinden goede communicatie belangrijk, niet alleen tussen de leerkrachten,tussen de leerlingen, tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook als schoolmet de ouders. Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Ze doen bijvoorbeeld mee in de oudercommissie of helpen met knutselen, computerlessen,uitstapjes, vieringen en feesten. Met elkaar geven we de COS de kenmerkende warme uitstraling.

Wilt u meer weten, bel of mail ons dan voor een afspraak voor een persoonlijkgesprek en een rondleiding door de school.

Met vriendelijke groet,

Blondi van der Woude,

directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Christelijke Opleidingsschool is al jaren stabiel. De goede naam die de school in Katwijk heeft, speelt hierbij zeker een rol. Elk jaar is er een groeigroep voor kleuters die na 1 januari vier jaar worden.

Weergave

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven