De Leidse Buitenschool

Duinoordweg 2 2224 CD Katwijk

Schoolfoto van De Leidse Buitenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Leidse Buitenschool

De Leidse Buitenschool is een school voor speciaal onderwijs (so; toelaatbaarheidsverklaring laag). Op De Leidse Buitenschool zitten leerlingen van 4 tot 14 jaar met psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problematiek, behorend bij SO (laag). Sommige leerlingen hebben een classificatie/diagnose, zoals bijvoorbeeld ASS, ADHD, ODD, hechtingsstoornis of leerachterstand. Andere leerlingen hebben (nog) geen classificatie/diagnose. Alle leerlingen hebben in ieder geval onderwijsbehoeften waarin onze school kan voorzien, namelijk onderwijs in kleine(re) groepen, veel structuur, voorspelbaarheid/duidelijkheid en veel visuele ondersteuning. Onze school heeft als doel om leerlingen, door het bieden van een passende onderwijssetting, te laten komen tot een optimale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De basis voor onze school wordt gevormd door het pedagogisch beleid. Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school gaan. 

De Leidse Buitenschool is onderdeel van de Aloysius Stichting.

Campus Katwijk en Campus Lisse 

Op de Campussen zitten kinderen van 3 t/m 6 jaar, die onvoldoende vaardigheden hebben om de basisschool goed mee te kunnen draaien. Ze hebben vaak moeite met het opdoen van kennis, moeite met het schoolse leren en/of vertonen ongewenst gedrag. Daarom hebben De Leidse Buitenschool en Cardea de handen ineen geslagen. Binnen Campus Katwijk en Campus Lisse komen onderwijs en jeugdzorg samen. Pedagogisch medewerkers van Cardea en de leerkrachten van De Leidse Buitenschool vormen één uitvoeringsteam. Samen verzorgen zij een geïntegreerd dagprogramma.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven