Willem van Veenschool

Huetingstraat 17 2223 BM Katwijk

Schoolfoto van Willem van Veenschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van [school]. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs. Informatie van de school vindt u op www.willemvanveen.nl. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school groeit. Toch willen we kleinschalig blijven, met maximaal negen groepen. Ons uitgangspunt is: van elk leerjaar één groep. Afhankelijk van de aanmeldingen starten we een instroomgroep in het najaar of het voorjaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven