pcb De Duinroos, locatie Otto Baron

Asterstraat 49 2223 VG Katwijk

Schoolfoto van pcb De Duinroos, locatie Otto Baron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar scoorde de school opnieuw boven het landelijk gemiddelde met een score van 536,2.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school baseert haar adviezen op de leerresultaten, het waargenomen gedrag en de werkhouding van de kinderen gedurende de hele basisschoolperiode. Het advies wordt met de ouders besproken in februari. Ook wordt op dat moment een voorlopige keuze gemaakt voor een middelbare school. De leerlingen van groep 8 maken tevens de eindtoets van Cito. De uitslag van deze eindtoets wordt opgestuurd naar de middelbare school waar de leerling reeds aangemeld is. In vrijwel alle gevallen komt de Cito-score overeen met het uitgebrachte advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Duinroos heeft een basisarrangement. Dat wil zeggen dat de onderwijskwaliteit volgens de Inspectie in orde is. Het laatste inspectiebezoek dateert van 2010. Via de link hiernaast kunt u het rapport van dit bezoek opvragen.Naast het oordeel van de Inspectie vindt De Duinroos ook de bevindingen van leerlingen en ouders belangrijk. De uitslagen van de meest recente tevredenheidspeilingen zijn hier toegevoegd als bijlagen.

Terug naar boven