pcb De Duinroos, locatie Otto Baron

Asterstraat 49 2223 VG Katwijk

Schoolfoto van pcb De Duinroos, locatie Otto Baron

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van PCB De Duinroos locatie Otto Baron.

De Duinroos is een open, protestants christelijke school, behorende bij de Stichting PCOK te Katwijk. De school heeft 2 vestigingen: de locatie Zanderij (450 leerlingen) en de locatie Otto Baron (165 leerlingen). Op beide locatie wordt les gegeven aan de groepen 1 t/m 8.

Op De Duinroos wordt modern en kwalitatief goed onderwijs gegeven. Het team werkt handelingsgericht. Dit houdt in dat de leerkrachten bij hun lessen rekening houden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er is veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Het team zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich vanuit deze basis optimaal kunnen ontwikkelen.

Als u meer wilt weten over de identiteit, visie en handelswijze van de school, verwijzen we u naar de website: www.duinrooskatwijk.nl. Ook kunt u contact opnemen met de schoolleiding om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens van De Duinroos locatie Otto Baron die afkomstig zijn van DUO, de Inspectie en de school zelf.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De locatie Otto Baron is een relatief kleine school met gemiddeld 24 leerlingen per groep.

Weergave

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven