pcb De Duinroos, locatie Otto Baron

Asterstraat 49 2223 VG Katwijk

Schoolfoto van pcb De Duinroos, locatie Otto Baron

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van PCB De Duinroos locatie Otto Baron.

Onze locatie is vernoemd naar de oprichter van de eerste christelijke school in Katwijk aan den Rijn, de heer Otto Baron van Wassenaer van Catwyck. Tot aan de fusie in augustus 2007 heette onze school dan ook de Otto Baron van Wassenaer van Catwyckschool, kortweg de Otto Baron. Op school wordt lesgegeven aan de groepen 1 t/m 8, verdeeld over 4 groepen.

Op de Otto baron zijn er 2 Taalklassen gevestigd. In deze klas wordt, aan kinderen met een taalachterstand van meer dan een jaar, één dag in de week (maandag en/of dinsdag) lesgegeven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De locatie Otto Baron is een relatief kleine school met gemiddeld 24 leerlingen per groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven