Gasp De Colignyschool

Weth F E Meerburg sr kd 38 2225 VB Katwijk

Schoolfoto van Gasp De Colignyschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste mensen,

U bevindt zich binnen 'scholen op de kaart' op het gedeelte van de Colignyschool. Dit gedeelte is bedoeld om u een zo goed mogelijk beeld van de school te geven. Nieuwe ouders kunnen zo beslissen of de Colignyschool een geschikte school is voor hun kind(eren) en ouders van wie de kinderen al langer op onze school zitten, krijgen op deze manier meer informatie over de school.    

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de school? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kiest u dan ook met zorg.

Als u tijdens of na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons. Ze zijn van harte welkom!

Namens het team van de Coligny, Janmarinus Vooijs (adjunct) en Hergo van Ginkel (directeur)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school blijft ongeveer gelijk. Door de sanering van de wijk De Noord verhuisden er de afgelopen jaren enkele gezinnen. Ook kwamen er weer jonge gezinnen bij. Zodoende  hebben de onder- en middenbouw (groep 1 toten met 5) relatief grote klassen (30 leerlingen). De leerlingen van 4 en 5 jaar zitten bij elkaar in groep 1-2 (een zogeheten heterogene groep), zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Indien mogelijk starten we in de tweede helft van het schooljaar een nieuwe kleutergroep, zodat kinderen die in het voorjaar vier jaar worden, toch naar school kunnen gaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven