Het Noorderlicht

Jan Tooropstraat 30 A 2225 XV Katwijk

  • Samen zijn wij het Noorderlicht
  • Locatie Rutgers
  • Locatie Coligny

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het allerbelangrijkst zijn natuurlijk onze leerlingen. Bij alles wat u hier leest hebben we hun belang op het oog. Om hen gaat het. Soms lijkt het of het onderwijs in beslag wordt genomen door alles wat moet en niet meer mag; door bezuinigingen en het rond krijgen van begrotingen, door administratie en formaliteiten.

Daarom is het goed om elkaar er telkens weer op te wijzen, dat het uiteindelijk gaat om het allerbeste, nu en in de toekomst, voor de kinderen. Daar doen we het voor! Meer en meer ontdekken en ervaren we dat kinderen vaak zelf ook heel goed weten hoe ze het best geholpen kunnen worden. In ons programma maken we tijd vrij om daar goed naar te luisteren en om met kinderen in gesprek te gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven