Oranjeschool

Secr Varkevisserstraat 178 2225 LJ Katwijk

  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Met een 7,3 als laagste cijfer en 7,8 als "rapportcijfer" kunnen we opnieuw constateren dat de tevredenheid onder ouders is toegenomen. Twee jaar geleden was het laagste cijfer een 7 en het rapportcijfer een 7,6. We zijn dan ook heel blij met de vooruitgang die we met elkaar hebben geboekt voor goed onderwijs aan de kinderen op school en zijn net zo blij met het feit dat ouders dat ook zien en waarderen.

 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven