Oranjeschool

Secr Varkevisserstraat 178 2225 LJ Katwijk

  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten geven de leerkrachten informatie over het (effect van het) gegeven onderwijs. Daarnaast geven zij informatie over de resultaten van de school t.o.v. landelijke gegevens. We onderscheiden twee soorten tussenresultaten. We hanteren citotoetsen en toetsen van de gebruikte methoden voor Taal, Speling, Lezen en Rekenen / Wiskunde. In een notitie werken we dit onderwerp verder uit. De term tussenresultaten gebruiken we in principe alleen voor de citotoetsen van het leerlingvolgsysteem. Deze resultaten communiceren we met de ouders / verzorgers. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets-basisonderwijs van groep 8 liggen de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde. Over het algemeen kunnen we constateren dat verreweg de meeste leerlingen naar die vorm van Voortgezet Onderwijs gaat die bij hen past. En dat laatste vinden we het belangrijkst.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek in september 2019, resulteerde in een positieve beoordeling. De school voldoet aan de basiskwaliteit. Als gevolg van langdurig ziekteverlof van de directeur is er vanaf schooljaar 2015-2016 geen optimale invulling geweest van de functie van directeur. Dit heeft de school(ontwikkeling) belemmerd. Vanaf het najaar van 2017 is een directeur ad interim ingezet. Vanaf mei 2019 is de directeur van de Rehobothschool ook de directeur van de Oranjeschool geworden en is dus meerschoolsdirecteur. Hij wordt daarbij ca. 5 dagdelen per week geholpen door de adjunctdirecteur. Op dit moment zit er weer een goed ontwikkeltempo in de verbeteringen en vernieuwingen die de school zich heeft voorgenomen om uit te werken.


Terug naar boven