obs De Verrekijker

1e Mientlaan 33-35 2223 LG Katwijk

  • Groep 5 t/m 8 werken gezamenlijk aan 4 projecten per schooljaar. Dit gebeurt in een cyclus van 4 jaar.
  • Op de Verrekijker wordt veel aandacht besteed aan klankonderwijs.
  • We maken gebruik van 'Zien is snappen' bij het aanbieden van grammatica.
  • In het schooljaar 2021-2022 is gestart met het aanleggen van een anders-/meertalige bibliotheek op de Verrekijker.
  • In de onderbouw wordt er gewerkt met het digikeuzebord.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De sociale veiligheid van kinderen meten wij met het instrument ZIEN. ZIEN maakt deel uit van Parnassys, het administratiesysteem dat door de obo-scholen wordt gehanteerd. Dit instrument is te talig voor onze doelgroep kinderen. Ook is het niet afgestemd op onze doelgroep. In het instrument wordt geen rekening gehouden met de specifieke situatie waarin onze kinderen verkeren. Het gevoel dat iedere dag je laatste dag kan zijn op de school is per definitie sociaal onveilig. De leerkrachten houden regelmatig gesprekken met kinderen om na te gaan of de kinderen zich in school zelf veilig en prettig voelen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven