Juliana van Stolbergschool

Kerkplein 15 4421 AA Kapelle

Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Juliana van Stolbergschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

Onze school is een reformatorische school en als zodanig willen we bij de kinderen die alle uniek zijn en hun eigen gaven en talenten hebben, deze gaven en talenten op hun niveau zoveel mogelijk helpen ontwikkelen.
Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden zodat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen groeit licht. De verwachting is dat dit de komende jaren doorzet.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
316
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven