Openbare School Klinkenborg

Pastorieweg 6 9995 PN Kantens

Schoolfoto van Openbare School Klinkenborg

In het kort

Toelichting van de school

Elke school is uniek. Dit heeft te maken met de leerkrachten, hun specialistische ontwikkelingen, de leerlingen en typerende omgevingskenmerken. Door deze verschillen heeft iedere school een eigen gezicht, zo ook de onze.  

De school wordt grotendeels bezocht door leerlingen uit de “oude gemeente”  Kantens, te weten de dorpen Kantens, Stitswerd en Rottum en heeft naast dorpsschool ook een streekfunctie. Het aantal leerlingen neemt, als gevolg van de krimp in de regio iets af. Bij de start van het schooljaar volgen 50 leerlingen onderwijs op de Klinkenborg. 

Op dit moment wordt gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw. Naar verwachting wordt deze in oktober 2021 opgeleverd. We gaan het nieuwe gebouw delen met de peuterspeelzaal en kinderopvang.   

Hoewel wij proberen in onze informatie in deze schoolgids zo volledig mogelijk te zijn, kunnen er natuurlijk individuele vragen overblijven. De directeur en het team zullen uw vragen met plezier beantwoorden en – indien u wenst – u van harte uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en een bezoek aan de school. Ook opmerkingen en ideeën, die kunnen bijdragen tot een verdere verduidelijking van de informatie in deze schoolgids, zijn van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleine dorpsschool
  • basis voor vruchtbare toekomst
  • veilig en vertrouwd opgroeien
  • spelen, ontdekken, ontwikkelen
  • onderzoekend en nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven