C B S de Kamperschouw

Nieuwstraat 32 4493 BD Kamperland

  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw
  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw
  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw
  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs beoordelen wij als Voldoende. Een van de beslisregels die de inspectie hanteert is dat de kwaliteitscultuur de waardering Goed moet verdienen. Deze school met dit team heeft daarin al stappen gezet, maar het is nog te pril om al te kunnen spreken van Goed.

OP1, Aanbod = goed

OP3, Didactisch handelen = goed

OP2, zicht op ontwikkeling = voldoende

OP4, (extra) ondersteuning = voldoende

OP6, samenwerking = voldoende

OP8, toetsing en afsluiting = voldoende

SK1, veiligheid = voldoende

SK2, pedagogisch klimaat = voldoende

OR1, resultaten = voldoende

OR2, sociale en maatschappelijke competenties = voldoende

OR3, vervolgsucces = voldoende

KA1, kwaliteitszorg = voldoende

KA2, kwaliteitscultuur = voldoende

KA3, verantwoording en dialoog = voldoende

Terug naar boven