C B S de Kamperschouw

Nieuwstraat 32 4493 BD Kamperland

  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw
  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw
  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw
  • Schoolfoto van C B S de Kamperschouw

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op CBS de Kamperschouw hebben wij een 'wat-als-plan' als een van de personeelsleden afwezig is door ziekte of verlof. Als een leerkracht zich afmeldt, wordt (nog) geen klas naar huis gestuurd. De eerste dag vangen wij de groep op door:

Inzet van een vaste invaller;

Inzet ambulante personeelsleden die op dat moment mogelijk beschikbaar zijn voor vervanging;

In een uiterst geval opsplitsen van de groep (maximaal één dag omdat dit een groot negatief effect heeft op de betreffende leerlingen én leerkrachten)

Mochten wij voor de opvolgende dag(en) geen vervanging hebben, dan zijn wij genoodzaakt de klas naar huis te sturen. Wij proberen wel te voorzien in noodopvang. Laatstgenoemde wordt per situatie bekeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven