Basisschool Dr. H. Bouwmanschool

Wilhelminalaan 20 8262 DE Kampen

  • Wij werken samen met de bibliotheek van Kampen. En hebben zelfs een eigen "schoolbieb".  Met een grote steeds wisselende collectie boeken.
  • In ons kindcentrum leren kinderen o.a. door te ontdekken. De kleuters gaan bijv. op pad naar de winkel over het thema kleding.
  • Binnen ons kindcentrumpraten we positief met en tegen elkaar. Ook gebruiken we de stop-loop-praat methode.
  • Denkers en doeners zijn in ons kindcentrum samen KansRijk. Dat is onze visie. We proberen het beste uit elk kind te halen.
  • Wij zitten nu op 2 locaties. De bouw van het nieuwe kindcentrum start in december 2023.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2019-2020 nemen we de vragenlijst voor leerlingen via vensters af. Hieronder en hiernaast kunt u de resultaten lezen van deze afnames.

De resultaten van deze onderzoeken bespreken we met het team en de MR. Ook sturen we de resultaten op naar de inspectie van het onderwijs.

De resultaten van de leerlingen zijn van schooljaar 2021-2022.  

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In verband met alle corona maatregelen hebben we in het schooljaar 2020-2021 in april de oudertevredenheid gemeten via de vragenlijst van Vensters. De antwoorden daarvan kunt u op deze pagina terug vinden. Normaal gesproken gaan wij met ouders in gesprek ( zie hieronder ) om de tevredenheid en veiligheidsbeleving te onderzoeken, maar dat was dit jaar i.v.m. corona niet mogelijk.

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij gekozen voor een aantal bijeenkomsten met ouders om op deze manier de oudertevredenheid te meten, maar vooral om in gesprek te gaan met onze ouders. Het werkte heel prettig om ook door te kunnen vragen. Bij een enquête hadden wij uiteindelijk nog vaak een aantal vragen, nadat de enquête afgenomen was. Nu konden we direct in gesprek met ouders en konden ze ook met ons meedenken. Dit was erg waardevol, voor ons, maar dit kregen we ook terug van de ouders. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze gesprekken kunt u zich wenden tot onze directie.

In de bijlage kunt u wat meer informatie lezen over deze manier van werken. Dit is de uitnodiging die wij naar onze ouders hebben gestuurd. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven