Basisschool Dr. H. Bouwmanschool

Ommelandsingel 1 8262 TZ Kampen

 • Augustus 2015 was de officiële opening van de nieuwe SWPBS school. School Wide Positive Behavior Support. Op de site vindt u meer informatie
 • Wij werken samen met de bibliotheek van Kampen. En hebben zelfs een eigen "schoolbieb". Met een grote steeds wisselende collectie boeken.
 • Op onze school leren kinderen o.a. door te ontdekken. De kleuters gaan op pad naar de winkel om ontdekkend te leren over het thema kleding.
 • Bij ons op school praten we positief met en tegen elkaar. Ook gebruiken we de stop-loop-praat methode om het zo fijn mogelijk te hebben.
 • Denkers en doeners zijn bij ons op school samen KansRijk. Dat is onze nieuwe visie. We proberen op het beste uit elk kind te halen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en natuurlijk van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Mocht u naar aanleiding van het bezoeken van deze site meer informatie wensen, dan kunt u onze site nog bezoeken: www.bouwmanschool.nl en uiteraard bent u altijd van harte welkom om langs te komen bij ons op school.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Alex Verdam & Wendy Staring - Plender

Directie dr. H Bouwmanschool

Missie van de school: 'Denkers en Doeners, samen KansRijk’

Verderop op deze site, vertellen we u graag meer over deze missie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • PBS
 • Zelfstandigheid
 • Veiligheid
 • Liefde
 • Humor

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn in de afgelopen jaren door de renovatie van de Hanzewijk veel gezinnen ( tijdelijk ) verhuisd. Deze wijk is inmiddels bijna volledig opgebouwd. We hebben een heel mooi nieuw winkelcentrum vlak naast de school en op dit moment zitten we in een traject m.b.t. onze nieuwe school. We krijgen 1 groot gebouw, waar basisschool het Scala ook een plekje zal krijgen en we een (gemeenschappelijk) gymzaal zullen delen. We kijken enorm uit naar dit nieuwe gebouw. Ons leerlingaantal is altijd vrij stabiel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken samen met Iris Opvang en met Prokino.


Iris Opvang kan de onderstaande zaken voor u verzorgen:

kinderopvang (voor kinderen tot 4 jaar)

tussenschoolse-opvang (voor basisschoolkinderen)

naschoolse-opvang

Prokino heeft 1 peuterspeelzaalgroep bij ons in het hoofdgebouw gevestigd.

Op de hoofdlocatie ( Ommelandsingel ) zit de groep: De Parel

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven