Basisschool Dr. H. Bouwmanschool

Wilhelminalaan 20 8262 DE Kampen

 • Wij werken samen met de bibliotheek van Kampen. En hebben zelfs een eigen "schoolbieb". Met een grote steeds wisselende collectie boeken.
 • In ons kindcentrum leren kinderen o.a. door te ontdekken. De kleuters gaan bijv. op pad naar de winkel over het thema kleding.
 • Binnen ons kindcentrumpraten we positief met en tegen elkaar. Ook gebruiken we de stop-loop-praat methode.
 • Denkers en doeners zijn in ons kindcentrum samen KansRijk. Dat is onze visie. We proberen het beste uit elk kind te halen.
 • Wij zitten nu op 2 locaties. De bouw van het nieuwe kindcentrum start in december 2023.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van ons kindcentrum. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en natuurlijk van ons  zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Mocht u naar aanleiding van het bezoeken van deze site meer informatie wensen, dan kunt u onze site nog bezoeken: www.bouwmanschool.nl en uiteraard bent u altijd van harte welkom om langs te komen.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,

Hilde van Eldik 

Directeur IKC Bouwman

Missie van de school: 'Denkers en Doeners, samen KansRijk’

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • PBS
 • Zelfstandigheid
 • Veiligheid
 • Liefde
 • Humor

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn in de afgelopen jaren door de renovatie van de Hanzewijk veel gezinnen (tijdelijk) verhuisd. De wijk is inmiddels volledig gerenoveerd. In 2023-2024 zitten wij nog op 2 locaties: Wilhelminalaan 20 en Pannekoekendijk 2. 

In augustus 2023 zijn wij gestart met een NT2-groep. In deze groep zitten kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken. Het lesaanbod is vooral gericht om de Nederlandse taal te leren. Daarnaast is de sociaal emotionele ontwikkeling ook belangrijk. 

De verwachting is dat het nieuwe gebouw in december 2024 wordt opgeleverd. Ons IKC heeft dan kinderopvang en onderwijs onder één dak samen met de openbare Jenaplanschool Scala. In dit gebouw komt op de eerste verdieping een gymzaal. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is op dit moment in ontwikkeling om een IKC te worden. Een integraal kindcentrum, een locatie waar kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang intensief samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen

De kinderen van de Bouwmanschool kunnen voor en na schooltijd worden opgevangen door de medewerkers van Iris opvang. Tevens is er een groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar bij ons op de locatie Wilhelminalaan gevestigd. Daarnaast heeft Prokino ook een peutergroep bij ons op dezelfde locatie. De samenwerking tussen school en opvang wordt steeds intensiever. We zijn op dit moment in de ontwikkel fase en proberen verschillende vormen van samenwerken uit. Zo gaan de kinderen van de opvang en de kleuters van de basisschool dit schooljaar eens per week samen binnen of buiten spelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven