Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1 c 8264 PB Kampen

Schoolfoto van Koningin Emmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De weergegeven aantallen betreffen de afgelopen jaren. Op de teldatum 01-10-2013 heeft de school 173 leerlingen. Op dit moment is het moeilijk een betrouwbare prognose te geven over de leerlingenaantallen. De cijfers moeten beoordeeld worden binnen de context dat het totaal aantal leerlingen binnen de gemeente Kampen een dalende trend vertoont.
Weergave

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven