Ds. Johan van de Wendeschool

Heultjesweg 4 8267 AH Kampen

Schoolfoto van Ds. Johan van de Wendeschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van de Ds. van de Wendeschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor het onderwijs en de school.

Naast de weergave van de cijfers en feiten van onze school, geven wij op enkele onderdelen een toelichting.

Met deze toelichting biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster van de Ds. van de Wendeschool compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorig
  • Authentiek
  • Rust
  • Kleinschalig
  • Doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is kleinschalig, zo rond de 40 leerlingen, en het team bestaat uit 6 leerkrachten, een Intern Begeleider, en een directeur.De meeste kinderen komen van Kampereiland zelf. Ook komen er kinderen uit de omgeving (zoals IJsselmuiden en Ens).De prognose m.b.t. het leerlingenaantal lijkt stabiel te blijven, maar gezien de huidige trend m.b.t. krimp en ontwikkelingen m.b.t. het bestaansrecht van de kleine school, is het lastig om hier een goede voorspelling op lost te laten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
32
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven