SBO en SO Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen

Marinus Postlaan 1 A 8264 PB Kampen

Schoolfoto van SBO en SO Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen

In het kort

Toelichting van de school

Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen is een geïntegreerde school voor SO cluster 3, SO cluster 4 en SBO.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestant Christelijk
  • Waardig
  • Veilig
  • Gezien
  • Begrepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen biedt onderwijs aan SBO en SO. In de telling op deze pagina zijn enkel de SBO leerlingen opgenomen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Prisma werkt intensief samen met de BSO+ de Komeet van Prokino en met de dagbehandeling van de Klimop. Het streven is te komen tot 1 kind - 1 plan of 1 huishouden - i plan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven