Basisschool Groen van Prinsterer

Akelei 5 8265 KA Kampen

  • Welkom op de Groen van Prinstererschool!
  • Op ons leerplein werken leerlingen uit de hogere groepen zelfstandig aan opdrachten.
  • Onze leerkrachten zorgen voor een goed pedagogisch klimaat: rust en regelmaat, maar ook aandacht voor iedere leerling.
  • Onze leerkrachten zorgen voor een goed pedagogisch klimaat: rust en regelmaat, maar ook aandacht voor iedere leerling.
  • Als het even kan, zijn we buiten te vinden!

In het kort

Toelichting van de school

Samen groeien en bloeien. Gods tuin, onze opdracht.

Dagelijks werken leerlingen, ouders en leerkrachten samen op school aan een omgeving die alle leerlingen optimaal de ruimte biedt om tot bloei te komen en zo Gods eer groot te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christenzijn
  • Vreugde
  • Kwaliteit
  • Vertrouwen
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven