Basisschool Groen van Prinsterer

Akelei 5 8265 KA Kampen

  • Op excursie met de juf
  • Verven in de klas
  • Krijten en poetsen
  • Concentratie
  • Samenwerken

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van de Groen van Prinstererschool, een reformatorische basisschool in Kampen. Ons handelen is gefundeerd op de Bijbel, het Woord van God. Wij hebben als motto: 'De Groen van Prinstererschool bouwt aan 'zorg in meervoud'. Kijk gerust eens op onze website om te lezen wat wij daarmee bedoelen.

Ons SchoolVenster geeft een globale schets van onze school en ons onderwijs. Van harte nodigen wij u uit om echt binnen te kijken. Neem gerust contact op met onze directeur.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur, managementteam en personeel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
293
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven