De Morgenster

Akelei 3 8265 KA Kampen

  • Oudere kinderen helpen jongere kinderen.
  • Ook in de klassen wordt er regelmatig samengewerkt.
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster

In het kort

Toelichting van de school

De Morgenster is een christelijke basisschool in de wijk Cellesbroek/Middenwetering in Kampen. Wij bieden christelijk onderwijs aan zo’n 300 leerlingen die veelal uit de wijk, maar ook uit omliggende wijken komen.
Het christelijke karakter van onze school uit zich niet alleen in de momenten van elke dag waarop we met elkaar zingen, lezen en bidden, maar vooral ook in hoe we kijken naar kinderen en hoe we willen omgaan met elkaar en de wereld om ons heen.
We vinden dat ieder kind er mag zijn met zijn of haar eigen kwaliteiten. Een kind mag weten en voelen dat het gewaardeerd wordt om wie het is, het mag groeien en zich ontwikkelen. Leren en ontwikkelen zien wij in samenhang met het unieke karakter van ieder kind. Verschil mag er niet alleen zijn, we hebben het juist nodig om met en van elkaar te leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven