Gereformeerde Basisschool De Fontein

Wederiklaan 1 8265 DA Kampen

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool 'De Fontein' is een christelijke school met 175 kinderen verdeeld over 8 groepen. Als school vinden we het erg belangrijk dat kinderen met plezier op school zijn. Er is op school veel aandacht voor het welbevinden van elk kind. Het invoeren PBS (Positive Behavior Support= goed gedrag kun je leren) en het spelen van Taakspel helpt hierbij. 

Verder is er veel aandacht voor de hoofdvakken (taal, lezen, rekenen) en wordt er op de middagen in alle groepen thematisch gewerkt volgens de methodiek van IPC (International Primary Curriculum) waarbij de wereldoriënterende en creatieve vakken geïntegreerd worden aangeboden. 

De ouderbetrokkenheid is hoog wat maakt dat er samen (ouders, kinderen en team) gebouwd wordt aan een fijne school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft per 1 oktober 2017 178 leerlingen. De school is in de achterliggende jaren gestaag gegroeid. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven. De school werkt met acht enkele groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft voor alle groepen dezelfde schooltijden. Alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

De Buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door 'Prokino'. Dit vindt in basisschool 'De Mirt' plaats. Kinderen die hier gebruik van maken worden gehaald en gebracht naar de locatie. De Tussenschoolse opvang is op school zelf geregeld. Een grote groep kinderen blijft op school eten. De groep is dan verdeeld in de onderbouw en bovenbouw. In de schoolgids vindt u prijzen voor het overblijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven