Het Meerrijk

Gevers van Endegeeststr 2 8265 ZD Kampen

Schoolfoto van Het Meerrijk

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u welkom op dit schoolvenster van Het Meerrijk

Het Meerrijk verzorgt onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gericht op het bereiken van de kerndoelen. We vinden het erg belangrijk goede (wereld) burgers van onze kinderen te maken die zelfverantwoordelijk en rechtvaardig zijn en inharmonie leven. Deze waarden leren we kinderen aan via Schoolwide Positive Behaviour Support. (SWPBS). Gedrag dat we van de kinderen verwachten in verschillende situaties en op verschillende plekken wordt aangeleerd en positief gestimuleerd.

We gaan uit van het concept van actief ouderschap van de stichting Actief Ouderschap.Als bijzonderheid is te vermelden dat we Engels geven aan alle groepen volgens het EarlyBird-principe. Om hiervoor extra tijd te genereren werken we met een continurooster. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openheid
  • Groei
  • Vakmanschap
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen was een aantal jaren vrij constant Vanaf 2014 hebben we te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Inmiddels zijn 129 leerlingen ingeschreven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven