Het Meerrijk

Gevers van Endegeeststraat 2 8265 ZD Kampen

Schoolfoto van Het Meerrijk

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u welkom op dit schoolvenster van Het Meerrijk

Herinnert u zich nog dat u zelf op de basisschool zat? Nu staat u voor de keuze om de juiste school voor uw kind te vinden. Waarop baseert u zo’n keuze? Wat vindt u belangrijk voor uw kind? Kinderen maken in de basisschoolleeftijd veel voor het eerst mee. Die gebeurtenissen maken vaak grote indruk. Welke herinneringen heeft u aan uw schooltijd? Uw favoriete meester of juf, of juist de heel strenge, waar u achteraf gezien toch veel van geleerd hebt? Vriendschappen die ontstonden? Leuke vakken en ook minder leuke vakken? De musical in groep 8? Het schoolkamp? De eerste woorden die u kon schrijven?  

Als ouder wilt u waarschijnlijk dat uw kind in een prettige omgeving waar het zich thuis voelt, alle vaardigheden leert, kennis opdoet en competenties ontwikkelt die horen bij de levensfase van de basisschoolleeftijd. Het Meerrijk is dan een goede keuze!

Wij verzorgen het onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, gericht op het bereiken van doelen die aansluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind. Daarvoor maken we gebruik van onze 4 kernwaarden: openheid, vakmanschap, groei en plezier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openheid
  • Groei
  • Vakmanschap
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen was een aantal jaren vrij constant Vanaf 2014 hebben we te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Inmiddels zijn 129 leerlingen ingeschreven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven