Christelijke Basisschool Eben-Haëzer

Overstek 2E 3471 EJ Kamerik

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eben-Haëzer
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eben-Haëzer

In het kort

Toelichting van de school

Wij geloven in én met kinderen.

Wie wij zijn is al zichtbaar in ons logo. De stenen staan symbool voor onze kernwaarden geloof, zorg, ondersteuning en toekomstgerichtheid. De stapstenen geven aan dat het leven geen gebaand pad is. Er zijn steunpunten, maar de kinderen moeten zelf de stappen zetten of sprongen maken.

Wij hopen dat u door middel van de informatie op Vensters een goed beeld krijgt van onze school. Deze informatie vertelt echter nooit het hele verhaal. Daarom nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen!

Neemt u voor meer informatie  ook een kijkje op onze website www.ebenhaezerkamerik.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Sfeer en veiligheid
  • Persoonlijk meesterschap
  • Zichtbaar
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose voor het leerlingaantal geeft een lichte groei aan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven