De Wijde Blik

Overstek 2F 3471 EJ Kamerik

  • Schoolfoto van De Wijde Blik
  • Schoolfoto van De Wijde Blik
  • Schoolfoto van De Wijde Blik

In het kort

Toelichting van de school

De toekomst van onze leerlingen staat centraal in ons onderwijs. We creëren daarom een ontdekkende en stimulerende leeromgeving en bieden uitdagend en boeiend onderwijs. Wij helpen onze leerlingen om vaardigheden als samenwerken, creativiteit en kritisch denken verder te ontwikkelen. We willen de talenten van ieder kind tot zijn recht laten komen en geloven in de kracht van ouders en school samen. Om steeds weer onze ambities waar te maken, blijven we ons ontwikkelen.

Onze missie is: “Samen werken aan jouw toekomst” 

We nodigen u van harte uit om bij ons op school een kijkje te komen nemen of onze website te bezoeken www.dewijdeblikkamerik.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent ontwikkelen
  • Verantwoordelijkheid
  • Actief leren
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven