RK Basisschool De Kinderboom

Vecht 15 5172 BS Kaatsheuvel

Schoolfoto van RK Basisschool De Kinderboom

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Acties n.a.v. de resultaten van deze peilingen:

De school heeft voor komend schooljaar de volgende doelen geformuleerd die aansluiten bij de resultaten van deze vragenlijsten.

  • De school is sterk gericht op het zelfregulerend gedrag zodat leerlingen en medewerkers ‘verstandige’ keuzes kunnen maken m.b.t. hun leren en de leerstof.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in juni (n.a.v. de tevredenheidspeilingen) een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier zijn de resultaten besproken en zijn wederzijdse verwachtingen en behoeften geïnventariseerd m.b.t. communicatie. Deze bijeenkomst was heel druk bezocht. De opgehaalde informatie wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling op dit onderwerp.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven