RK Basisschool De Vaert

van Heeswijkstraat 55 5171 KJ Kaatsheuvel

Schoolfoto van RK Basisschool De Vaert

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Vaert . De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

R.K. Basisschool de Vaert is een school met ongeveer 300 leerlingen. Alle kinderen zijn er van harte welkom. Basisschool De Vaert is volop in ontwikkeling. Het lesgeven en het onderwijsaanbod wordt voortdurend aangepast aan de onderwijsbehoefte van onze kinderen. We streven ernaar dat onze kinderen in een veilige, geborgen omgeving tot ontwikkeling kunnen komen. Basisschool de Vaert is “Kanjerschool”. Dit betekent dat we respectvolle omgang met elkaar erg belangrijk vinden. Wilt u meer weten over onze school? Neemt u dan contact met onze intern begeleider Nathalie van Eeten of met directeur Rob Rijken. Telefoon : 0416-272166. In een persoonlijk gesprek zullen al uw vragen beantwoord worden en zal ons motto: "Zelfstandig waar het kan en begeleid als het moet" worden toegelicht. Daarnaast geven wij u graag een rondleiding in ons sfeervolle gebouw en tonen wij u ons schitterende speelplein met groot bos en "pannaveld".


Team de Vaert

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Nieuwsgierig
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

Op De Vaert werken we met een continurooster waardoor alle leerlingen tussen de middag op school blijven en hun meegenomen lunch nuttigen in de klas.

Daarnaast spelen ze per bouw een half uur buiten op het speelplein onder toezicht van leerkrachten en vrijwilligers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven