Openbare Basisschool Den Bussel

Paulus Potterplein 2 5171 XJ Kaatsheuvel

Schoolfoto ter ere van het 25 jarig bestaan. (foto RPQ)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht proberen we zo goed mogelijk de vervanging te regelen. Op dit moment is het moeilijk om aan vervangers/vervangsters te komen. De school zal zich inspannen om bij afwezigheid van de leerkracht voor een vervanger/vervangster te zorgen. Indien dit niet lukt, zal de betrokken groep gesplitst worden over de andere groepen.

In uiterste nood is het mogelijk om de kinderen niet naar school te laten gaan. De school heeft een vervangingsprotocol opgesteld. Dit protocol ligt bij de directie ter inzage.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleuters werken in heterogene groepen. Vanaf groep 3 vindt groepering plaats volgens het jaarklassensysteem. Binnen de klassenorganisatie wordt er in de groepen gedifferentieerd gewerkt naar aanleg en tempo. Differentiatie vindt o.a. plaats vanuit de mogelijkheden die de methodes bieden en het hoekenwerk. Het hoekenwerk is eveneens een organisatievorm welke daarbij een belangrijke rol speelt. Aspecten als samenwerkend leren en individuele leerweg zullen ook in het hoekenwerk worden ingebouwd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven