OBS de Touwladder

Heiakker 34 5171 WS Kaatsheuvel

Schoolfoto van OBS de Touwladder

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Touwladder is gevestigd in Kaatsheuvel in een fris goed onderhouden gebouw. OBS de Touwladder is een middelgrote openbare basisschool. In een gestructureerde en uitdagende omgeving prikkelen wij de nieuwsgierigheid van onze leerlingen, zodat zij zich op verantwoorde, veelzijdige en persoonlijke wijze ontwikkelen. Onze slogan is dan ook: ontdek wie je bent, ontwikkel je talent! 

Als u (na het lezen van de gegevens op deze site) nog meer informatie over onze school wilt, nodigen wij u van harte uit om onze website (www.obsdetouwladder.nl) te bezoeken of een afspraak te maken met onze directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Nieuwsgierigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens over de leerlingen hebben alleen betrekking op OBS de Touwladder. OBS de Touwladder heeft nog een nevenvestiging in De Moer; OBS de Start.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vrije dagen en schoolvakantie kan door ouders zelf geregeld worden bij bijvoorbeeld MIKZ en Kinderopvang Midden Brabant.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven