PCB De Verrekijker

Vogelzand 4104 1788 MJ Julianadorp

  • In onze keuken hebben we 2 kookunits voor de kinderen. Koken doen we bij al onze projecten.
  • Samen spelen is een van de kernactiviteiten binnen Jenaplanonderwijs
  • Ons plein met speeltoestellen nodigt uit tot bewegen.
  • Tijdens de jaarlijkse spelletjesdag in juni bieden we de kinderen een circuit aan activiteiten.
  • Schoolfoto van PCB De Verrekijker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn een Jenaplanschool met stamgroepen. Een stamgroep bestaat uit 2 (of 3) leerjaren bij elkaar, bijvoorbeeld 1/2 of 6/7/8.

In een stamgroep leren kinderen van elkaar. Samenwerken, waarbij oudere kinderen de jongere kunnen helpen, vinden we erg belangrijk.

Ons Jenaplanonderwijs is opgebouwd vanuit 4 kernactiviteiten: kring, werken, spelen en vieren. Alle vier komen in een ritmisch weekplan in alle groepen aan de orde. Zo is ons onderwijs sterk gestructureerd.

Een onderwijsassisitentes zijn ingezet voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen met een arrangement (het vroegere 'rugzakje'). Ook kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zonder arrangement krijgen vaak extra hulp.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het lerend spelen vormt de basis voor het onderwijs in de groepen 1/2. De speel-leeromgeving in de onderbouw is zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige en zelfstandige manier worden uitgenodigd om te spelen en te leren. Zo ontstaat ruimte waardoor er een optimaal beredeneerd aanbod kan worden gedaan waarbinnen de groepsleider extra aandacht kan geven aan individuele kinderen. Jonge kinderen hebben veel ruimte en aandacht nodig om te bewegen en zich motorisch te ontwikkelen. Hiervoor is op school veel aandacht. Naast deelnemen aan de gymlessen, spelen de leerlingen buiten met aantrekkelijk en stimulerend spelmateriaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken op De Verrekijker thematisch. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Wij werken met de methode Alles-in-één.  In een mensenleven hangt alles met elkaar samen. Bij Alles-in-1 doen we dat ook: we combineren, beleven en leren over de wereld, taal en  lezen in samenhang. Dit betekent dat wereld Oriëntatie (geschiedenis/aardrijkskunde/natuur/cultuur/techniek) volledig geïntegreerd is in ons taalonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft de grote waarde van taal gekoppeld aan wereldoriëntatie inmiddels ruimschoots aangetoond.

De vakgebieden worden deels verwerkt in dag- en weektaken. In de midden- /bovenbouw zijn leerpleinen. Wij stimuleren de zelfstandigheid bij kinderen. Daarom bieden wij kinderen de ruimte om in het leerplein zelfstandig aan het werkt te gaan. In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen voor rekenen met 'Snappet'. Deze digitale applicatie wordt aangestuurd door de groepsleider en helpt kinderen oefenstof te maken op hun persoonlijke niveau en leert kinderen persoonlijke leerdoelen te stellen. 

Ons thematisch onderwijs presenteren wij aan elkaar en ouders/belangstellenden in een viering. Meerdere keren per jaar hebben wij op vrijdagmiddag een viering waarbij de kinderen laten zien wat hun hoofd en hart heeft bezig gehouden.

Terug naar boven