PCB De Verrekijker

Vogelzand 4104 1788 MJ Julianadorp

  • In onze keuken hebben we 2 kookunits voor de kinderen. Koken doen we bij al onze projecten.
  • Samen spelen is een van de kernactiviteiten binnen Jenaplanonderwijs
  • Ons plein met speeltoestellen nodigt uit tot bewegen.
  • Tijdens de jaarlijkse spelletjesdag in juni bieden we de kinderen een circuit aan activiteiten.
  • Schoolfoto van PCB De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Protestants-christelijk
  • Inclusief onderwijs
  • Overzichtelijk
  • Groen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2012-2013 stijgt het leerlingaantal, vooral door groei bij de kleutergroep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster van 8.30u tot 14.00u (op woensdag tot 12.30u).

Kinderen blijven op school eten met de leerkracht, ontspannen buiten en daarna gaan ze verder met het onderwijsprogramma.

Kinderen in de opvang worden voor het begin van de lessen gebracht en om 14.00u (of 12.30u op woensdag) weer door een medewerker van de buitenschoolse opvang in school opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven