Jenaplankindcentrum De Verrekijker

Vogelzand 4104 1788 MJ Julianadorp

  • Wij hebben 2 kookunits die door de kinderen gebruikt worden. Bij elk project wordt er gekookt.
  • Samen spelen is een van de kernactiviteiten binnen Jenaplanonderwijs.
  • Ons speelbos en plein met speeltoestellen nodigt uit tot bewegen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Protestants-christelijk
  • Focus op jou!
  • Speelbos

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn we weer wat aan het groeien. We hebben ongeveer 100 kinderen op school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster van 8.30u tot 14.15u (op woensdag tot 12.30u).

Kinderen blijven op school eten met de groepsleider, ontspannen buiten en daarna gaan ze verder met het onderwijsprogramma.

Kinderen in de opvang worden voor het begin van de lessen gebracht en om 14.15u (of 12.30u op woensdag) weer door een medewerker van de buitenschoolse opvang in school opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Stichting Kopwerk maakt gebruik van de verbeterde meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt onze school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis. Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden via

https://www.kopwerk.nl/informatie/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Terug naar boven