Basisschool de Hofstee

Drooghe Bol 1004 1788 VA Julianadorp

  • Schoolfoto van Basisschool de Hofstee
  • Schoolfoto van Basisschool de Hofstee
  • Schoolfoto van Basisschool de Hofstee
  • Schoolfoto van Basisschool de Hofstee
  • Schoolfoto van Basisschool de Hofstee

Het team

Toelichting van de school

Medewerkers van Sarkon werken in een LEV-cultuur waarin wij werken vanuit de bedoeling om onze resultaten te bereiken. Wij vertonen voorbeeldgedrag in ons handelen en leren van en met elkaar. Wij sluiten aan bij talenten en mogelijkheden van medewerkers, waarbij de ontwikkeling van de school richtinggevend is. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en maken leren zichtbaar en reflecteren op hun handelen. Zij maken hierbij gebruik van het aanbod van de Sarkonacademie. Sarkon werkt samen met de opleidingen bij het opleiden van nieuwe medewerkers en het begeleiden van startende medewerkers. Meer informatie? www.sarkon.nl 

Op De Hofstee wordt gewerkt in een LEV-cultuur, waarin we van elkaar verwachten om de eigen verantwoordelijkheid te pakken. We hebben voor ogen hoe wij het willen in onze school en gebruiken dat beeld voor het maken van keuzes en het sturen van ons gedrag. Met de leerlingen werken we aan een positief schoolklimaat door hen inzicht te geven in hun gevoel, gedrag en gedachten. Vanuit deze positieve sfeer geven we kinderen de ruimte om hun eigen invloed te pakken. De leraren geven hierin het voorbeeld. Door te werken in een positieve en professionele teamcultuur, krijgen medewerkers een belangrijke rol in de ontwikkeling van de organisatie en hun eigen ontwikkeling. Het gedeeld leiderschap en delen van verantwoordelijkheid en het inzetten van expertise en talenten van de medewerkers is een belangrijk onderdeel van de schoolontwikkeling op De Hofstee.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof wordt er door de school naar vervanging gezocht. Dit is meestal een vervangende leerkracht. Helaas is het niet altijd mogelijk om vervanging te vinden. Op zo'n moment zijn we genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. Hierbij kunt u denken aan de opvang van leerlingen in andere groepen. Het kan voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd. In dat geval worden de ouders eerst op de hoogte gebracht. Leerlingen voor wie geen opvang is, zullen dan op school worden opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool de Hofstee werken we in groep 1/2 met combinatiegroepen. Van groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met homogene groepen. Binnen deze groepen wordt gewerkt met een lesaanbod in drie niveau's

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 werken wij met een betekenisvol leerstofaanbod, in een rijke leeromgeving. Aan de hand van betekenisvolle thema’s worden kinderen in de onderbouw uitgenodigd tot spel. Al spelend, onderzoekend en bewegend leren de kinderen. Hierbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod in de (spel)hoeken.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Specifieke steun aan:

  • Meerkunners
  • Kinderen met dyslexie

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven