Basisschool De Kameleon

Middelzand 3501 1788 ES Julianadorp

  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Kameleon. De  gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Meer informatie vindt u in onze schoolgids en op de website: www.basisschoolkameleon.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent ontplooien
  • Persoonsvorming
  • Veiligheid en respect
  • Open communicatie
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren. Op dit moment telt de school ca. 100 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen, waarvan vier reguliere Kameleon combinatieklassen en drie Eureka mentorgroepen.

.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang wordt geregeld door de Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). De school zelf verzorgt de tussenschoolse opvang / middagpauze. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven