Mr J B Kanschool

Gorredijksterweg 16 A 8411 KD Jubbega

Schoolfoto van Mr J B Kanschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van de Mr. J.B. Kanschool,

Deze site biedt inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. 

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Het streven is om medio 2015 het SchoolVenster compleet te hebben.

Maak gerust een afspraak of bezoek onze website www.kanschool.nl 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge leesambities
  • Goed sociaal klimaat
  • Tablet onderwijs
  • Continurooster
  • NatuurWijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven