Wumkesskoalle

Sluisdijk 25 8501 BZ Joure

Schoolfoto van Wumkesskoalle

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is één van de drie christelijke scholen in de plaats Joure van de Stichting CBO Meilân. De christelijke identiteit komt aan de orde bij het godsdienstonderwijs, maar ook bij gesprekken over de maatschappij en bij de viering van christelijke feestdagen. Het team werkt vanuit een pedagogisch concept, waarin het ervaringsgericht werken en leren centraal staat. Hierbij gaan we uit van een drietal voorwaarden, nl: Welbevinden, Betrokkenheid en Verbondenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • betrokkenheid
  • verbondenheid
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat onze school bezoekt is de laatste jaren stabiel.

Doordat de school in 2021 helemaal is vernieuwd groeit het aantal leerlingen in de onderbouw, hierdoor blijft het aantal leerlingen op peil en kunnen we met 8 groepen blijven werken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens vrije dagen en  schoolvakanties kunnen de kinderen tegen betaling  bij SKIK kinderopvang of SISA kinderopvang terecht

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven