De Harpoen

Weiver 2 1546 LB Jisp

  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen
  • Schoolfoto van De Harpoen

In het kort

Toelichting van de school

Persoonlijke aandacht is onze kracht.

OBS De Harpoen is een fijne dorpsschool waar uw kind zich thuis voelt. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en geven ieder kind de aandacht die hij/zij verdient. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om te bloeien en eigen talenten te ontwikkelen. Naast de reguliere basiskennis, leren kinderen bij ons samen te werken, voor zichzelf op te komen en initiatief te nemen en zijn ze klaar voor de maatschappij van de toekomst.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elke dag komen dagelijks bijna 100 kinderen naar de Harpoen. De voorschoolse- en de naschoolse opvang worden bij ons bezocht. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven