Basisschool Sint Radboud

Dekamastrjitte 2 B 9011 WE Jirnsum

  • Samen spelen, samen werken, samen leren.
  • Voor nieuwe ouders plannen we graag een persoonlijke kennismaking en rondleiding.
  • Waar talent groeit!
  • Een modern gebouw in een groene omgeving, een groen dak en groen en natuurlijk schoolplein.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het KMPO geeft een goed en positief beeld van KBS Sint Radboud.

Zelfs na een periode van veel thuisonderwijs en onrust door corona zien we een hoge tevredenheid onder onze ouders en leerlingen. Dat is een groot compliment voor het team. De relatie en manier van communiceren tussen team, ouders en leerlingen is sterk op onze school. 

KBS Sint Radboud heeft een stevig fundament waarop verder kan worden gebouwd.

Tevredenheid
9,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het KMPO van januari 2019 geeft een goed en positief beeld van KBS Sint Radboud.Een aantal zaken vraagt aandacht en wordt meegenomen in het meerjarenbeleid 2019-2023.Er is een positief verschil zichtbaar t.a.v. vier jaren geleden.KBS Sint Radboud heeft een stevig fundament waarop verder kan worden gebouwd.
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven