Basisschool Sint Radboud

Dekamastrjitte 2 B 9011 WE Jirnsum

  • Samen spelen, samen werken, samen leren.
  • Voor nieuwe ouders plannen we graag een persoonlijke kennismaking en rondleiding.
  • Waar talent groeit!
  • Een modern gebouw in een groene omgeving, een groen dak en groen en natuurlijk schoolplein.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijk leren
  • vier stamgroepen
  • ruimte voor talenten
  • spiritualiteit
  • zorgzame gemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij aanvang schooljaar 2023-2024 tellen we rond de 100 leerlingen. In de prognose van de aankomende jaren zien we een gezond en stabiel aantal leerlingen.

KBS Sint Radboud is een plek waar je ruimte krijgt om je breed te ontwikkelen. Dat kan als je je veilig voelt, jezelf mag zijn en echt wordt gezien. Als je mag leren in een rustige, gestructureerde omgeving, waar we elkaar met warmte benaderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een aantal jaren geleden hebben wij gekozen voor het continu-rooster, met een bewuste keuze midden in de week alle kinderen de woensdagmiddag vrij te geven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven