Basisschool Sint Radboud

Dekamastrjitte 2 B 9011 WE Jirnsum

  • Een modern gebouw in een groene omgeving, een groen dak en groen, natuurlijk schoolplein.
  • Een bijzonder moment vastgelegd door een van onze ouders
  • Foto gemaakt tijdens de BMS weken, selfiedag.
  • Samen spelen, samen werken, samen leren.
  • Iedere 1e vrijdag van de maand is iedereen welkom in de groep tijdens de open ochtend.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijk leren
  • vier stamgroepen
  • kwaliteit en talenten
  • spiritualiteit
  • gemeenschapszin

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1-10-2020 tellen we 71 leerlingen. Komende jaren houden we een stabiel aantal leerlingen.

De sfeer op de school, het heldere schoolprofiel dat zich verder ontwikkelt naar gepersonaliseerd leren, de grote oudertevredenheid (laatste meting KMPO), goede PR en communicatie en een enthousiast professioneel team zijn zeker van invloed op dit resultaat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een aantal jaren geleden hebben wij gekozen voor het continu-rooster, met een bewuste keuze midden in de week alle kinderen de woensdagmiddag vrij te geven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven