It Tredde Sté

Dekamastrjitte 2 A 9011 WE Jirnsum

Schoolfoto van It Tredde Sté

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verantwoordelijkheid
  • groei
  • samen leren en werken
  • zelfstandigheid
  • eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij werken met dit jaar met 3 groepen. Dit schooljaar beginnen we met 54 leerlingen, de leerlingen zijn verdeeld over groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8.

Door te werken met meervoudige combinatiegroepen kunnen we nog beter een aanbod op maat geven in de bestaande groep. Onze onderwijsassistent is in de verschillende groepen aanwezig om tijdens de lessen de leerlingen te begeleiden, wanneer de groepsleerkracht instructie geeft aan één groep. We werken aan en met een doorgaande lijn in zelfstandig werken, waarbij de planning van het te maken werk bij de leerling zelf ligt. Deze lijn loopt van groep 1 tot en met groep 8, waarbij de leerlingen van groep 1 vanzelfsprekend meer geholpen worden en de leerlingen in groep 8 een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoording hebben. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven