Basisschool De Schakel

Begoniastraat 11 6014 BH Ittervoort

  • Hoofdingang basisschool de Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel

Leerlingtevredenheid toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO)

Basisschool De Schakel is een professionele organisatie die vierjaarlijks bij ouders (en leerlingen) peilt wat zij van de kwaliteit van het onderwijs vinden. Deze meting wordt uitgevoerd met behulp van de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs; het tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in ons onderwijs. Het KMPO is in 2013 afgenomen en wordt in 2017 herhaald. De ouders ontvangen de vragenlijsten digitaal. De uitkomsten en de acties die naar aanleiding van de uitkomsten worden ondernomen, worden bekend gemaakt aan de ouders. 

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven