Basisschool De Schakel

Begoniastraat 11 6014 BH Ittervoort

  • Hoofdingang basisschool de Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsproblematiek

Het tekort aan leraren voor vervanging loopt op. U merkt er nog niet zoveel van, omdat we het zelf zo maximaal mogelijk proberen op te lossen. Het naar huis sturen van kinderen is bijna niet meer te voorkomen. 

We doen dit dan als volgt:

- De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden de eerste dag binnen school opgevangen.

- Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen oplossing is voor vervanging, dan bepaalt de schoolleiding welke groep thuis moet blijven. Dit kan dagelijks een andere groep betreffen. U wordt hierover via Isy in kennis gesteld.

De directie zal blijven proberen vervanging te krijgen.

- Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de kinderopvang de mogelijkheid tot betaalde opvang.

- Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die leerlingen de daarop volgende dag ook weer naar school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten, waardoor sommige leerkrachten meer voor specifieke vakken worden ingezet.

O.a. hebben we specialisten op gebied van muziek, bewegingsonderwijs en creatieve vakken.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2 heeft een totaal van 23,75 uur lestijd (ma, di, do 5,5 uur; woensdag 3,75 uur; vrijdag 3,5 uur).

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen moeten in acht schooljaren voldoen aan een verplicht aantal onderwijsuren: in totaal 7520 uur. Deze uren zijn als volgt verdeeld: Groep 1 t/m 4 moet samen 3520 lesuren krijgen en groep 5 t/m 8 moet samen 4000 lesuren krijgen. 

Op De Schakel heeft Groep 1 – 4  3746 lesuren en Groep 5 t/m 8   4002 lesuren.

Hiermee voldoet de school ruim aan de normering onderwijstijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Basisschool De Schakel

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft Basisschool De Schakel de inhoud, de kwaliteit en haar ambities op het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Daarnaast formuleert de school haar mogelijkheden en haar grenzen bij het aanbieden van een passend ondersteuningsarrangement.  De cyclus van het Handelingsgericht werken (HGW) is de basis voor de zorgstructuur van de school. Onze leerlingenzorg is vooral gericht op niveau 1 t/m 3 van het cascademodel; van basiszorg (niveau 1) naar basis plus extra ( niveau 3). Onze ambitie is onze zorg uit te breiden naar basis plus extra extern ( niveau 4). Leerlingen die vallen onder niveau 5 hebben de specifieke zorg nodig van het SBO of het SO.  Voor specifieke arrangementen en ondersteuning zie het Schoolondersteuningsprofiel in de bijlage. Meer informatie over het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 op de website www.bs-deschakel.nl onder S.W.V. PO link.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven