Rk Bs St Sebastianus

Gruttostraat 5 1452 XH Ilpendam

  • Schoolfoto van Rk Bs St Sebastianus
  • Schoolfoto van Rk Bs St Sebastianus
  • In De Grote Grutto zijn twee basisscholen, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de bibliotheek gevestigd.
  • Deze Djembé workshop was de spetterende afsluiting van het thema Afrika
  • Nieuwsgierigheid als prikkel om te leren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht zoeken we een vervanger. Ons bestuur CPOW heeft een pool met leerkrachten die kunnen invallen. Als er geen invaller beschikbaar is, kijken we of het mogelijk is dat één van de teamleden extra kan worden ingezet of worden kinderen verdeeld over de andere groepen.

In uiterste nood kan een groep naar huis worden gestuurd. Wanneer het voor ouders niet mogelijk is om voor zo'n dag opvang te regelen, dan wordt het kind in een andere groep geplaatst.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De St Sebastianus wordt gewerkt met kleine combinatiegroepen. Het leeftijdsverschil heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze leren zelfstandigheid en samenwerken.

In de ochtend zijn de kinderen bezig met rekenen en taal. Bij deze vakken hebben de kinderen voordeel van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkrachten geven een korte geleide instructie, waarna een groot deel van de kinderen zelfstandig aan de slag kan. Voor een aantal kinderen volgt dan nog een verlengde instructie. Daarna loopt de leerkracht hulprondes om individuele begeleiding te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Voor kinderen die niet genoeg hebben aan deze vorm van onderwijs, wordt een plan op maat gemaakt, waarbij aandacht is voor uitdaging, verdieping en verbreding. 

In de middag geven we projectmatig onderwijs, waarbij de kinderen leren, onderzoeken en ontdekken. Tijdens de projecten worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap, kunstzinnige vorming, cultuur, ICT, techniek en muziek met elkaar verbonden, wat zorgt voor samenhangend onderwijs.

Op onze school stimuleren wij een actieve leefstijl onder leerlingen. Door een planmatig opbouw bij het bewegingsonderwijs, leren de leerlingen goed bewegen. Hierbij is er extra aandacht voor inactieve of motorisch zwakke leerlingen. Daarnaast bieden wij als sportieve school een structureel aanbod van meer bewegen, waar ook doelen als samenwerken, presteren, persoonlijke ontwikkeling (zoals fysieke ontwikkeling) staan. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

creatieve vorming binnen project onderwijs WO

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven