Rk Bs St Sebastianus

Gruttostraat 5 1452 XH Ilpendam

  • Schoolfoto van Rk Bs St Sebastianus
  • Schoolfoto van Rk Bs St Sebastianus
  • In De Grote Grutto zijn twee basisscholen, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de bibliotheek gevestigd.
  • Deze Djembé workshop was de spetterende afsluiting van het thema Afrika
  • Nieuwsgierigheid als prikkel om te leren

In het kort

Toelichting van de school

St Sebastianusschool; SAMEN UNIEK

St Sebastianusschool is een ambitieuze, kleine dorpsschool in Ilpendam, met een ruime blik naar buiten. Een kleine school waar je groot wordt en waar je leert samenleven. De kern van ons onderwijs is dat ieder kind uniek is en recht heeft op individuele aandacht om zijn eigen talenten en identiteit te ontwikkelen. Iedereen wordt gezien als uniek, want iedereen is anders. Anders zijn mag en dat betekent voor ons dat we rekening houden met elkaar, met verschillende talenten en verschillende leerstijlen.

Op onze school komen alle kinderen tot hun recht, of ze nu extra hulp nodig hebben of juist moeten worden uitgedaagd. Wij stimuleren kinderen het beste uit zichzelf te halen en hun grenzen te verleggen.

We leven middenin een snel veranderende wereld. Op school willen wij deze wereld binnen halen; de wereld van taal, van kennis, van onderzoeken en van ontdekken. Allemaal op onze school; veilig in omgang en werelds in ons onderwijs.

St Sebastianus maakt kinderen nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is het begin van alles en we doen er alles aan om deze nieuwsgierigheid te blijven prikkelen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • uniek
  • nieuwsgierig
  • groei
  • verbonden
  • gezond

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De St Sebastianus is in een aantal jaren afgenomen door personeelswisselingen en achterblijvende leeropbrengsten. Momenteel werken we met een zeer sterk, enthousiast en stabiel team aan krachtig en betekenisvol onderwijs. Onze resultaten liggen nu boven het landelijk gemiddelde en het pedagogisch klimaat wordt als zeer positief ervaren door leerlingen en ouders. 

Op onze school hebben we echte aandacht voor onze leerlingen; onze leerkrachten zijn niet alleen geïnteresseerd in de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen , maar hebben ook ruime aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse opvang tijdens vrije dagen en schoolvakantie wordt geregeld door Tinteltuin. De opvang vindt plaats in het schoolgebouw. De Tinteltuin is de organisatie die ook de voor- en naschoolse opvang organiseert.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven