Isandra

J R Zeemanstraat 10 4053 JN IJzendoorn

Schoolfoto van Isandra

In het kort

Toelichting van de school

OBS Isandra is een school waar je je kind met een gerust hart naar toestuurt. OBS Isandra is een samenwerking aangegaan met de Houtkoperschool in Ochten en Prins Willem Alexander te Echteld. De drie scholen doen dat onder de noemer "IKKO"-project. IKKO staat voor Integraal Kindgericht Kwaliteits Onderwijs.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Isandra. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
27
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven