Basisschool De Opstap

Heemradenlaan 30 -32 3401 GX IJsselstein

  • Schoolfoto van Basisschool De Opstap
  • Schoolfoto van Basisschool De Opstap
  • Schoolfoto van Basisschool De Opstap
  • Schoolfoto van Basisschool De Opstap
  • Schoolfoto van Basisschool De Opstap

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Opstap in IJsselstein. De Opstap is basisschool in de groene en ruim opgezette wijk Achterveld. Een school met een open sfeer waarin ouders en team nauw samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Onze school levert een belangrijke bijdrage aan de evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. Dat betekent dat we in het onderwijs niet alleen aandacht hebben voor de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen maar dat er ook veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Elk kind is anders en daarom zijn de onderlinge verschillen tussen onze leerlingen voor ons vanzelfsprekend. We richten ons dan ook op de ontwikkeling van elk afzonderlijk kind waarbij het welbevinden van hem of haar centraal staat.

De visie van onze school laat zich mooi samenvatten in onze 5 sterren. Elke ster vertegenwoordigt een deel van onze visie. De vijf sterren samen vormen de kwaliteiten waar wij met onze visie voor staan. Elke dag werken we er met elkaar hard aan om onze visie te realiseren.

Onze 5 sterren zijn: kwaliteit (streven naar het beste), waardenvol (waar we het voor doen), resultaat (talenten benutten), samen (samen sterk) en zorg (aandacht voor elkaar).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Boeiend onderwijs
  • Pedagogisch tact
  • Kwaliteit
  • Eigenaarschap en betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Opstap is een katholieke basisschool die valt onder de Stichting Lek en IJssel. Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. Wel vragen wij ouders nadrukkelijk de (katholieke) identiteit te respecteren.
De leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen. De school telt vijf heterogene kleutergroepen en vanaf groep 3 hebben wij telkens twee homogene parallelgroepen. Vanaf groep 3 streven we naar groepen van gemiddeld 25 tot maximaal 30 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven