Basisschool 't Kasteel

Johan Willem Frisolaan 2 3401 AX IJsselstein

Schoolfoto van Basisschool 't Kasteel

In het kort

Toelichting van de school

In de middeleeuwen werden kastelen gebouwd om mensen te beschermen. In zo’n groot gebouw met dikke muren zat eigenlijk een klein dorpje verstopt waar allerlei soorten mensen woonden en samenwerkten. Iedereen had er zijn eigen belangrijke rol. Hoe een dagje op een kasteel eruit zag? Avontuurlijk, uitdagend en zeker ook heel leerzaam. 

In IJsselstein groeien onze kinderen op met uitzicht op de kasteeltoren en de verhalen van ons oude kasteel. Het is letterlijk en figuurlijk het fundament waarop onze school gebouwd is. Wij bieden een veilige plek aan alle kinderen om te leren, spelen en zichzelf te ontwikkelen. We bereiden ze voor op een toekomst waarin je samenwerkt en samen bouwt aan een mooie wereld. Wees welkom op ’t Kasteel!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spelenderwijs Engels leren
  • Groepsoverstijgend samenwerken
  • Talenten ontwikkelen
  • Creativiteit stimuleren
  • Ontzorgen door extra service

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door een systeemfout klopt het aantal weergegeven leerlingen niet. In oktober 2022 heeft de school 85 leerlingen onderverdeeld in de volgende groepen:

groep 1-2: 21 leerlingen

groep 3-4: 16 leerlingen

groep 5-6: 24 leerlingen

groep 7-8: 24 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Doordat 't Kasteel werkt met een continurooster, 5 gelijke dagen, is tussenschoolse opvang niet nodig. De leerlingen eten tussen de middag gezamenlijk in de klas en gaan dan onder toezicht van een of meer leerkrachten buiten spelen. Hier zijn geen extra kosten verbonden, kinderen nemen hun eigen eten mee van huis. De continuïteit ervaren zowel ouders als kinderen positief. Het beperkt het halen en het brengen en bovendien hebben de kinderen na schooltijd meer tijd voor andere dingen. De praktijk wijst uit dat ook jonge kinderen heel goed het ritme van een continurooster aan kunnen, mede doordat er voldoende afwisseling is tussen spel- en leermomenten.

Voor- en naschoolse opvang naast de school

Ook voor en na schooltijd kan uw zoon of dochter op onze school terecht. BSO Spelen Buitenshuis en 't Kasteel hebben een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de voor- en naschoolse opvang. Dit betekent voor u als ouder dat de opvang professioneel geregeld wordt door Spelen Buitenshuis. U bent natuurlijk vrij om te kiezen voor een andere opvangorganisatie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://spelenbuitenshuis.nl 

Samenwerking met peuterschool

Ook kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar kunnen in ‘t Touwlaantje van maandag- t/m vrijdagochtend van 08:45-12:00  komen spelen. We hebben een goede samenwerking met de collega’s van de peuterschool, maar voor meer informatie over aanmelding, plaatsing en overige zaken, kunt u het beste terecht op de website van PULSE

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven