De Tandem

Planetenbaan 40 3402 HP IJsselstein

  • Een gezonde school besteedt extra aandacht aan sport en bewegen.
  • Samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en verantwoordelijkheid.
  • Creativiteit is een belangrijk onderdeel van onze school.
  • Leren met hoofd, hart en handen.

In het kort

Toelichting van de school

Dank voor uw interesse in onze school. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van daltonschool De Tandem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft De Tandem een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare informatie over de schoolprestaties. Voor meer informatie over De Tandem kunt u terecht op onze website www.de-tandem.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Keuzevrijheid Reflectie
  • Zelfstandigheid Natuur
  • Samenwerking Dalton
  • Verantwoordelijkheid Creatief
  • Goede basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool De Tandem staat in de wijk IJsselveld West. Deze groen en ruim opgezette wijk is een prettige woonomgeving. Dit leidt er toe dat gezinnen zich voor lange tijd settelen. De wijk kent geen uitbreiding qua nieuwbouw. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van de wijk stijgt en daarmee daalt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd.

Toch kent De Tandem een forse toestroom aan jonge leerlingen. Leerlingen komen in toenemende mate uit andere wijken. Het instellen van een wachtlijst wordt per jaar overwogen. Dit om het concept te waarborgen. Indien De Tandem deze in gebruik neemt zal de procedure op de website van De Tandem worden geplaatst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert een 5 gelijke dagen model met inbegrip van het continurooster. dit houdt in dat iedere leerling van 08.30 uur tot 14.00 uur op De Tandem doorbrengt. Onder begeleiding van de leerkracht vindt het eten en drinken samen met de klasgenoten plaats.

Keuzevrijheid is voor De Tandem van groot belang. Er zijn hierom geen exclusieve afspraken met aanbieders van buitenschoolse opvang. De aanbieders nabij de school zijn wel vermeld op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven