De Brug

Heemradenlaan 42 3401 GX IJsselstein

  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof krijgt, wordt hij/zij in principe vervangen.

Dit kan een invalleerkracht of de duo-collega zijn.

Op deze wijze is continuïteit gewaarborgd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het rooster zoals hier is aangegeven voor de groepen 1 en 2 is een richtlijn.

Daar waar nodig worden vakken geïntegreerd aangeboden.

Dit geldt met name bij Spelen en Werken. Hier worden de diverse taal- en rekenopdrachten vanuit het thema van de methode Kleuterplein aangeboden in diverse werk- en verwerkingsvormen. Dit kan zowel in het platte vlak als ook driedimensionaal zijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd zoals hierboven beschreven staat is bij benadering.

Wanneer een activiteit meer tijd vraagt, zal deze tijd ook gegeven worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Brug werken we met professionele leerkrachten.

Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het werken met de kinderen.

De leerkrachten werken met elkaar aan de verbeteringen in het onderwijs.

Door binnen het team elke week met elkaar te overleggen over vakinhoudelijke zaken stemmen we ons onderwijs zo nauw mogelijk af op de behoeften van de kinderen.

We maken gebruik van expertise van buitenaf. De experts begeleiden ons bij het op een juiste manier neerzetten van het onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven